Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 14883 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 3261/18 08.03.2018 Úkoly plynoucí z projednávání vyhodnocení programového prohlášení Rady MČ Praha 6 na období let 2014 - 2018

NE

RMČ 3260/18 08.03.2018 Závěry projednávání vyhodnocení Programového prohlášení Rady MČ Praha 6 na období let 2014 - 2018

NE

RMČ 3259/18 07.03.2018 Změna složení Komise bezpečnostní RMČ Praha 6

NE

RMČ 3258/18 07.03.2018 Uzavření Smlouvy o spolupráci na zajištění služby umožňující platby prostřednictvím SMS zpráv a rámcovou smlouvu o postoupení pohledávek se společností GLOBAL ASSET HOLDING a.s.

NE

RMČ 3257/18 07.03.2018 Uzavření smlouvy na správu a údržbu mobilních Smartdesignových toalet se společností TOIDESIGN.CZ, s.r.o.

NE

RMČ 3256/18 07.03.2018 Prodloužení provozu mobilní ledové plochy na Vítězném náměstí

NE

RMČ 3255/18 07.03.2018 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění vedení komunikační sítě do části pozemků parc. č. 2557/185 a 2556/5 v k. ú. Břevnov se společností T-Mobile Czech Republic a. s.

NE

RMČ 3254/18 07.03.2018 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů na 6 měsíců

NE

RMČ 3253/18 07.03.2018 Změna ve složení Krizového štábu a Povodňové komise MČ Praha 6

NE

RMČ 3252/18 07.03.2018 Zpráva o využití finančních prostředků na motivační odměny zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do orgánu Městské policie - Obvodní ředitelství Praha 6 v roce 2017

NE

RMČ 3251/18 07.03.2018 Stanovisko MČ Praha 6 jako účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, stavby: "Sportovní centrum Ladronka", ulice Skokanská 24, parc.č. 2490/2, 2489/3, 3693/4, k.ú. Břevnov, Praha 6

NE

RMČ 3250/18 07.03.2018 Návrh zařazení lokalit do akcí stavebních úprav a nestavebních opatření programu BESIP hlavního města Prahy v roce 2018

NE

RMČ 3249/18 07.03.2018 Vyjádření MČ Praha 6 k oznámení změny koncepce "Revize č. 2 Operačního programu Praha – pól růstu ČR 2014 - 2020" , podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) - kód MZP258K

1,

RMČ 3248/18 07.03.2018 Uzavření smlouvy o tisku propagačních letáků, plakátů, pozvánek a novoročenek se společností Knowlimits s.r.o.

NE

RMČ 3247/18 07.03.2018 Prohlášení o spolupráci mezi městskou částí Praha 6 a Českým rozhlasem na rok 2018

NE

RMČ 3246/18 07.03.2018 Poskytnutí daru Mateřské škole a Základní škole speciální Diakonie ČCE Praha 5

NE

RMČ 3245/18 07.03.2018 Poskytnutí dotace Gymnáziu Nad Alejí na projekt z programu OTEVŘENÝ SVĚT 2018, oblast 4.B

NE

RMČ 3244/18 07.03.2018 Poskytnutí účelových provozních příspěvků z dotačního programu OTEVŘENÝ SVĚT 2018 v oblastech 4.A, 4.B a 4.C

1,

RMČ 3243/18 07.03.2018 Uzavření smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi Základní školou a Mateřskou školou Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26 a The British Council - pobočka Česká republika

NE

RMČ 3242/18 07.03.2018 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

NE

RMČ 3241/18 07.03.2018 Zajištění programů prevence rizikového chování a včasné intervence organizací Prev-Centrum

NE

RMČ 3240/18 07.03.2018 Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

NE

RMČ 3239/18 07.03.2018 Plán účetního odpisu majetku na rok 2018

1,

RMČ 3238/18 07.03.2018 Pronájem bytu v bytovém domě "Nová Ořechovka"

NE

RMČ 3237/18 07.03.2018 Záměr pronájmu ubytování pedagogovi školy se sídlem na území MČ Praha 6 v ubytovně v ulici José Martího č. p. 240-242

NE

 


--- konec tisknuté stránky www.ladronkafest.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz