Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 15116 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 3504/18 16.05.2018 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvám z dotačního programu Sport a volný čas na Šestce I. - 2018, které mají charakter veřejné podpory de minimis

NE

RMČ 3503/18 16.05.2018 Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu pozemku mezi Vysokou školou chemicko - technologickou v Praze a MČ Praha 6 ( číslo smlouvy 198/2018/OŠKS), uzavření dodatku ke smlouvě o dodávce vody č. SO170374, uzavření dodatku ke smlouvě o dodávce elektřiny č. PRE

NE

RMČ 3502/18 16.05.2018 Schválení uzavření dohody o narovnání se společností Up Česká republika s.r.o.

NE

RMČ 3501/18 16.05.2018 Uzavření příkazní smlouvy k výkonu oprávnění a povinností pověřence pro ochranu osobních údajů

NE

RMČ 3500/18 16.05.2018 Změna složení Komise pro výchovu a vzdělávání RMČ Praha 6

NE

RMČ 3499/18 16.05.2018 Uzavření pachtovní smlouvy k pronájmu parkovacího domu (podzemní stavby garáží s nadzemní vjezdovou částí) na pozemcích parc. č. 453, 457/5 a 459 vše v k. ú. Hradčany mezi Hlavním městem Prahou (pronajímatelem) a Městskou částí Praha 6 (nájemcem) na dobu

NE

RMČ 3498/18 16.05.2018 Pracovní cesta místostarosty Ing.arch. Martina Polácha na konferenci CEEC Mayors Forum 2018 do Číny

NE

RMČ 3497/18 16.05.2018 Změna koncepce výstavby na pozemcích parc. č. 620, 621, 622, 623, 624/1, 625/1, 3664/15 k. ú. Břevnov a uzavření smluv se společností Rezidence Radimova s.r.o.

NE

RMČ 3496/18 16.05.2018 Uzavření smlouvy o dílo na akci "Projektová a inženýrská činnost - Výměna podlahové krytiny, části oken a protipožárních dveří na objektu LDN, Chittussiho 1a, Praha 6 Bubeneč"

NE

RMČ 3495/18 16.05.2018 Smlouva o zpracování osobních údajů ke smlouvě o poskytnutí služeb Hybridní pošty

NE

RMČ 3494/18 16.05.2018 Přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol - příspěvkových organizací za I. pololetí školního roku 2017/2018

NE

RMČ 3493/18 16.05.2018 Plavenky pro seniory MČ Praha 6 na koupališti PETYNKA

NE

RMČ 3492/18 16.05.2018 Prodej souboru pozemků parc. č. 3988 a 3989/1, vše v k. ú. Dejvice

NE

RMČ 3491/18 16.05.2018 Prodej souboru pozemků parc. č. 1629/1 a 1629/2, vše v k. ú. Bubeneč

NE

RMČ 3490/18 16.05.2018 Záměr prodeje pozemků parc. č. 1320/2, 1320/3, 1320/4 a 1320/6 v k. ú. Bubeneč

1,

RMČ 3489/18 16.05.2018 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky

NE

RMČ 3488/18 16.05.2018 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za I. čtvrtletí 2018

NE

RMČ 3487/18 16.05.2018 Doplnění seznamu žadatelů (budoucích klientů) vybraných MČ Praha 6 k poskytnutí služeb tísňové péče z.ú.ŽIVOT 90 pro rok 2018

NE

RMČ 3486/18 16.05.2018 Peněžní výpomoc na úhradu nájemného v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy za I. čtvrtletí 2018

NE

RMČ 3485/18 16.05.2018 Pronájem bytů a prodloužení nájemní smlouvy v domech s pečovatelskou službou

NE

RMČ 3484/18 16.05.2018 Změna složení Komise pro sportovní a volnočasové aktivity RMČ Praha 6

NE

RMČ 3483/18 16.05.2018 Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo "Rekonstrukce skateboardového parku Baba" S/495/2017/ODŽP

NE

RMČ 3482/18 16.05.2018 Návrh na vyřazení movitého majetku - výpočetní technicky

1,2,3,4,

RMČ 3481/18 16.05.2018 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení hl. m. Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze (pražské stavební předpisy)

1,2,3,4,5,

RMČ 3480/18 16.05.2018 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 23/1998 Sb., hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hl. m. Prahy

1,

 


--- konec tisknuté stránky www.ladronkafest.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz